uv dezinfekciona lampa

Lumistic germicidnu UV lampu najbolje je postaviti u centralnom delu prostorije, ali može i na drugom mestu jer UV zraci se emituju u krugu od 360 stepeni.

Lumistic UV germicidna lampa je posebno pogodna za dezinfekciju predmeta koji ne trpe čišćenje tečnim i agresivnim supstancama. Tako da ako želite da lako i efikasno dezinfikujete vaš mobilni telefon, ključeve i druge predmete koje svakodnevno koristite, samo ih prilikom korišćenja lampe postavite u neposrednoj blizini.

Zahvaljujući dodatnoj opremi preporučujemo korišćenje daljinskog upravljača sa tajmerom. Tajmer na lampi radi tako što se lampa uključi na glavnom prekidaču, zatim se na daljinskom pritisne dugme ON/OFF i ona se upali, posle toga se podesi vreme rada pritiskom na dugme 15, 30 ili 60 minuta.

Tajmerom se podesi vreme rada prema veličini prostora.

Površina prostorije

Vreme rada

Do 10 m2 15 minuta
Do 20 m2 30 minuta
Do 40 m2 60 minuta

Za velike prostorije preporučuje se premeštanje UV lampe na nekoliko pozicija radi efikasnije dezinfekcije. To je lako izvodljivo jer se lampa može uključiti u svaku standardnu utičnicu. 

Uređaji Lumistic poseduju CE kao i RoHS međunarodne sertifikate kvaliteta. Za sve proizvode Lumistic obezbeđeni su rezerni delovi kao i garancija od 2 godine na uređaj i 8000 sati rada na uložak lampe. 

Lumistic je opredeljen ka nultoj toleranciji kada je u pitanju kvalitet!

Add to cart